Leerlingnalyse

Leerlinganalyse

Inzicht

Vergelijken

Leerresultaten

Met de leerlinganalyse kan je een inzicht krijgen in wat de leerresultaten zijn en wat het niveau is van je leerlingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Waarbij zowel inzicht wordt gegeven in het relatieve niveau op leerdoelniveau, als op domein niveau (bijvoorbeeld breuken). Het is overzichtelijk geordend volgens de leerdoelenboom en je kunt zo een inzicht krijgen in welke leerlingen extra aandacht op bepaalde onderdelen vereisen. Daarnaast kun je het gewenste referentieniveau instellen, door simpelweg op “Groep” te klikken. Als een leerling, in jouw Groep 5, bijvoorbeeld achter loopt kun je kijken hoe hij/zij zich verhoudt tot het gemiddelde van groepen 4.